Aktualności

3  Lutego  2016

„Dla rozwoju Mazowsza”

Firma Petpoint Automation Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 1.7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.

Projekt numer: RPMA.01.07.00-14-094/11

Nazwa projektu: „Promocja gospodarcza firmy Petpoint Automation Sp. z o.o.”.

Kwota projektu ogółem: 82 178,47 PLN

Kwota dofinansowania: 41 089,24 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.