PODAJNIKI WIBRACYJNE

OPIS I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Systemy orientowania zapewniają stały dopływ prawidłowo zorientowanych detali na linię montażową, rozlewniczą, etc. Wybór technologii podawania jest wypadkową specyfiki orientowanych detali i pożądanej wydajności. Wykonujemy różnego rodzaju podajniki wibracyjne detali pod indywidualne zamówienia klienta.

Systemy orientowania detali

Urządzenia te umożliwiają pozycjonowanie oraz orientowanie detali. Podajniki wibracyjne wykorzystywane w różnych branżach przemysłu do podawania i orientowania elementów na różne stanowiska robocze na bliskie odległości. Wyposażenie podajników wibracyjnych w elektromagnesy pozwala odpowiednio dopasować prędkość podawania.  Oferujemy podajniki stojące oraz podwieszane w wersji z napędem górnym, dolnym bądź bocznym.

Podajniki wibracyjne-liniowe
Znajdują zastosowanie do transportu lub do przedłużenia linii podawania zorientowanych detali. Pełnią też rolę magazynu tychże detali. Podajniki wibracyjne - liniowe najczęściej wykorzystywane są w stanowiskach montażowych, pakujących oraz obróbczych.

Podajniki ośrodkowe
Dzięki dużej wydajności oraz możliwości pozycjonowania detali wykorzystywane są przez systemy automatycznego montażu.

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI I MONTAŻU - WYBIERZ KATEGORIĘ: