Instalacja oraz wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania informacji o stanie linii produkcyjnych