Aktualności

31  Stycznia  2014

Zapytanie ofertowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

W związku z przewidywanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup urządzeń i oprogramowania wymienionych w poniższych zapytaniach:

Pobierz pliki:

1) Zapytanie: pionowe centrum obróbkowe

2) Zapytanie: sterowana numerycznie tokarka

3) Zapytanie: oprogramowanie do zwiększenia efekty